top klein

Waarschuwingsplicht aannemer

 

Als een aannemer van zijn opdrachtgever de opdracht krijgt een werk uit te voeren, zal hij die opdracht niet 'blindelings' moeten uitvoeren als de opdracht 'onjuistheden' bevat. Die onjuistheden kunnen bijvoorbeeld bestaan uit fouten in het ontwerp of het bestek, een slechte fundering, verkeerde uitvoeringsvoorschriften en keuze voor ongeschikt materiaal.

De aannemer die dergelijke fouten ontdekt, of kan ontdekken, dient zijn opdrachtgever te waarschuwen voor de fouten. Deze waarschuwingsplicht volgt uit artikel 7: 754 van het Burgerlijk Wetboek.

De waarschuwingsplicht geldt ook voor de onderaannemer die een opdracht van een hoofdaannemer aanneemt.

Wanneer geldt de waarschuwingsplicht?

Over het al dan niet bestaan van een waarschuwingsplicht wordt veel geprocedeerd. Zo stellen aannemers met regelmaat dat zij de fout niet konden opmerken, of dat opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor de fouten in de opdracht.

De lijn in de rechtspraak is momenteel dat de waarschuwingsplicht van kracht blijft zelfs als
de opdracht afkomstig is van een ervaren opdrachtgever met veel kennis van zaken. Dat neemt echter niet weg dat dergelijke opdrachtgevers niet altijd de volledige schade kunnen verhalen in verband met hun 'eigen schuld'.

Verder zal een kleine aannemer minder snel een waarschuwingsplicht hebben dan een grote aannemer met veel specialistische kennis. Van laatstgenoemde aannemer mag immers eerder verwacht worden dat hij fouten in de opdracht ontdekt, waar dat bij een kleine aannemer minder snel het geval is.

De waarschuwingsplicht geldt verder alleen voor de bouwtechnische uitvoering. De waarschuwingsplicht gaat niet zover dat de aannemer moet waarschuwen voor eventuele (dreigende) problemen met de buren of de gemeente.

Aansprakelijkheid voor schade bij niet nakomen waarschuwingsplicht

De aannemer die fouten ontdekt, of had moeten ontdekken in de opdracht, maar nalaat zijn opdrachtgever te waarschuwen is aansprakelijk voor de schade die het gevolg zijn van die fouten. Zoals gezegd kan die schadevergoedingsplicht verminderd worden bij eigen schuld van van opdrachtgever.

Let op: bent u aannemer en heeft u en waarschuwingsplicht, zorg dan dat de door u gegeven waarschuwing bewijsbaar is. Geef de waarschuwing daarom bij voorkeur per aangetekend schrijven en omschrijf daarin zo duidelijk en compleet mogelijk waar de waarschuwing betrekking op heeft.

Direct actie: bent u aannemer of opdrachtgever en heeft u te maken met een schadeclaim, schakel dan zo snel mogelijk onze bouwrecht-advocaten in. Bel: 020 – 6890 863 of mail. U kunt bij ons ook een voorbeeldbrief bestellen om uw aannemer aansprakelijk te stellen.

Bent u ondernemer in de bouw? Misschien is een juridisch abonnement iets voor u? Klik dan op: juridisch abonnement

waarschuwingplicht aannemer