top klein

Wat is een stelpost?

 

Bij het aangaan van een aannemingsovereenkomst is soms nog niet duidelijk welke kosten gemoeid zijn met bepaalde onderdelen van het uit te voeren werk of de te leveren zaken. Er kan nog geen prijs aan worden gehangen. Dat kan het geval zijn als de keuze van de opdrachtgever nog niet bekend is. De opdrachtgever weet bijvoorbeeld nog niet welke keuken of badkamer hij wil, of welke houtsoort voor de vloer. Omdat de kosten in die gevallen niet exact kunnen worden bepaald wordt een voorlopig geschat bedrag in de overeenkomst opgenomen een zogeheten 'stelpost'.

Van stelpost (schatting) naar definitief bedrag

Stelposten zijn dus voorlopige bedragen. Pas bij de uitvoering van het opgedragen werk blijkt wat de werkelijke kosten zijn. Deze kosten kunnen voor de opdrachtgever fors hoger uitvallen.

Voorkom stelposten

Omdat de kosten van stelposten in werkelijkheid fors hoger kunnen uitvallen, is het advies aan opdrachtgevers stelposten zoveel mogelijk te vermijden. Bedenk bij aangaan van de aannemingsovereenkomst zo goed mogelijk wat u wilt laten uitvoeren en vraag daar vaste prijzen voor. U weet dan waar u aan toe bent en voorkomt overschrijding van uw budget.

Een andere weg om meer zekerheid te krijgen is om af te spreken dat de stelposten slechts beperkt mogen worden overschreden, bijvoorbeeld maximaal 20%.

De definitieve afrekening

Na afloop van het werk worden de definitieve kosten vastgesteld. De definitieve rekening kan hoger zijn dan de begroting in verband met te krap begrote stelposten, maar ook in verband met verricht meerwerk. Deze 2 zaken moeten goed uit elkaar worden gehouden, omdat voor deze onderwerpen verschillende juridische regels gelden. Lees over meerwerk onze webpagina: meerwerk in de bouw.

Let op de contractsvoorwaarden

Let bij het opstellen en aangaan van een aannemingscontract altijd op de afspraken over meerwerk en stelposten. Er kunnen over die onderwerpen verschillende afspraken worden gemaakt. Zo kan er worden afgesproken dat de stelposten slechts beperkt mogen worden overschreden en dat meerwerk altijd schriftelijk moet worden overeengekomen.
Ook kan in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden worden afgesproken dat sprake is van een vaste aanneemsom en kan een beroep op meerwerk of overschrijding van een stelpost worden uitgesloten. Dergelijke bepalingen zijn gunstig voor de opdrachtgever, maar riskant voor de aannemer.

Richtprijs afgegeven?

Is er sprake van een door de aannemer afgeven Richtprijs? Lees dan onze speciale webpagina over richtprijzen.

Geschil over stelpost of meerwerk?

Heeft u als aannemer of opdrachtgever een geschil over stelposten of meerwerk, vraag dan hulp aan onze ervaren bouwrechtadvocaten, wij zijn u graag van dienst. Bel 020 – 6890 863 of mail.

stelpost 2