top klein

Schade door heien

 

                                                                                                             schade door heien

 Heischade

INLEIDING:
Het komt regelmatig voor dat bouwwerkzaamheden schade veroorzaken aan omliggende panden in de omgeving. Met name heiwerkzaamheden kunnen grote schade veroorzaken aan naburige huizen en gebouwen. Heiwerkzaamheden kunnen namelijk trillingen en veranderingen in de grond, zoals inklinking, tot gevolg hebben.

Als u schade ondervindt van heiwerkzaamheden wilt u de schade waarschijnlijk verhalen. Schadeverhaal is echter niet altijd gemakkelijk. Hieronder leggen wij uit hoe u de kans op schadeverhaal zoveel mogelijk kan vergroten en - anderzijds - hoe de uitvoerder van de heiwerkzaamheden aansprakelijkheid zoveel mogelijk kan voorkomen. 

VOORWAARDEN:

Om schade door heien te kunnen verhalen dient minimaal aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

  • er dient schade geconstateerd te zijn;
  • de schade moet het gevolg zijn van ‘onrechtmatig handelen’;
  • er moet causaal verband aanwezig zijn tussen het ‘onrechtmatig handelen’ en de schade.

Schade aantonen

Bij het constateren van de schade is het van belang dat u als schade-hebbende partij de schade kunt ‘hard maken’. Er zijn hier een aantal methoden voor, maar de meest voorkomende (en ons advies) is nog altijd een zogenoemde ‘nulmeting’ of ‘vooropname’.

Bij een vooropname/nulmeting wordt door middel van een bouwkundige opname vastgelegd wat de bouwkundige staat van het onroerende goed is voorafgaande aan het uitvoeren van de heiwerken. Hierbij wordt rekening gehouden met alle reeds bestaande schade, zettingen, scheurvorming etc. Mocht er na de opname schade ontstaan, dan heeft u hard bewijs dat kan worden gebruikt om aan te tonen dat de (nieuwe) schade door de heiwerkzaamheden is ontstaan.

Het is van essentieel belang dat u de vooropname laat uitvoeren door een onafhankelijke derde partij. Een vooropname door de aannemer of diens opdrachtgever zal eerder gebruikt worden om aansprakelijkheid af te weren.

Causaal verband

Een nulmeting/vooropname is van essentieel belang voor het bewijzen van (omvang van de ) schade, maar ook om aan te kunnen tonen dat er sprake is van een zogenoemde ‘causaal’ verband. Er dient te worden hardgemaakt dat de schade is veroorzaakt door de werkzaamheden van de aannemer die de heiwerkzaamheden uitvoert.

Onrechtmatig handelen

Een voorwaarde voor aansprakelijkheid van de heier is tevens dat de hei-aannemer  ‘onrechtmatig'  heeft gehandeld  handelen’. Dit is bijvoorbeeld het geval als de hei-aannemer geen- of onvoldoende vooronderzoek heeft verricht naar de situatie ter plekke, of  heeft nagelaten maatregelen te nemen om schade zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door het plaatsen van damwanden of het kiezen van een minder belastende heimethode.

Onrechtmatige handelen is dus niet alleen het incorrect handelen, maar ook het nalaten van specifieke handelingen.

De hei-aannemer doet er derhalve verstandig aan in alle opzichten zorgvuldig te werk te gaan en rekening te houden met alle omstandigheden. Zo kan hij in de meeste gevallen aansprakelijkheid voorkomen.

Wie is aansprakelijk?

Als hoofdregel geldt dat degene die de schade daadwerkelijk heeft veroorzaakt, daarvoor aansprakelijk is. Degene die de schade heeft veroorzaakt is de feitelijke uitvoerder van de heiwerkzaamheden.

De opdrachtgever van de heiwerkzaamheden is in de meeste situaties slechts de opdrachtgever en heeft de schade niet zelf veroorzaakt en is daarom in de regel niet aansprakelijk. De opdrachtgever kan eventueel wel aansprakelijk zijn, wanneer hij bij het geven van de opdracht al onrechtmatig heeft gehandeld. Dit kan het geval zijn als de opdrachtgever een bepaalde ondeugdelijke werkwijze heeft voorgeschreven, welke de schade heeft veroorzaakt. Hierbij geldt dat een professionele opdrachtgever eerder aansprakelijk zal zijn dan een particuliere opdrachtgever, omdat van de professionele partij meer kennis van zaken verwacht mag worden.

Voorbeeld brief aansprakelijkstelling heischade

Vreest u heischade? Stel de aannemer ( en eventueel zijn opdrachtgever)  dan (op voorhand) aansprakelijk met behulp van een juridisch correcte voorbeeldbrief. Met deze brief stelt u de aannemer of opdrachtgever aansprakelijk en verzoekt u een zogeheten 'nulmeting'. U kunt deze modelbrief bestellen bij de website Recht & Raad door te klikken op: voorbeeldbrief aansprakelijkstelling bouwschade

Maar uiteraard kunt u er ook voor kiezen onze specialisten een brief voor u te schrijven.

Rechtshulp bij schade door heien

Schade door heiwerkzaamheden is al vervelend genoeg. Een verkeerde juridische aanpak waardoor uw rechten verloren kunnen gaan dient dan ook te worden verkomen. Kies voor een juiste aanpak en bel 020 - 6890 863 of mail daarom direct met onze bouwrecht-advocaten als u te maken heeft met heischade.

Dringend advies: als er bij u in de buurt gebouwd wordt stel de aannemer dan op voorhand aansprakelijk en dring aan op een vooropname met onze voorbeeld brief. Bestel deze brief bij onze zuster-organisatie Recht & Raad door te klikken op: bouwexploit.