top klein

Omgevingsvergunning


WAT IS EEN OMGEVINGSVERGUNNING?

Om te kunnen beginnen met het bouwen of slopen van een woning of bedrijfspand is meestal eerst toestemming nodig van de gemeente. Een dergelijke toestemming wordt verleend met een zogeheten omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning).

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Naast het bouwen, verbouwen of slopen van een woning of ander gebouw, is ook in veel andere situaties een omgevingsvergunning vereist. Bijvoorbeeld voor de aanleg van een inrit, het kappen van bomen, of het aanbrengen van een uithangbord.
Soms is een omgevingsvergunning niet nodig, bijvoorbeeld als u groot onderhoud wilt plegen aan de buitenkozijnen van uw huis. Er is dan sprake van vergunning vrij bouwen. Maar als u bijvoorbeeld een schotelantenne,  zonnepanelen, of een dakterras wilt plaatsen hangt het er vanaf of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen. Daar heeft de overheid specifieke regels voor opgesteld.

Waar vraag ik een omgevingsvergunning aan?

De aanvraag van een omgevingsvergunning verloopt altijd digitaal. Dat gaat op voor zowel particulieren als bedrijven. 

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan?

De aanvraag van een omgevingsvergunning gaat via de website van uw gemeente of https://www.omgevingsloket.nl/. Allereerst kunt u daar een digitale vergunningcheck doen om te zien of er een omgevingsvergunning nodig is ( er bestaan namelijk ook vergunningvrije werken ).
Als dat het geval is gaat u verder met de aanvraag.

Wat moet ik meesturen met een aanvraag omgevingsvergunning?

In een aanvraag moet alle informatie staan over de werkzaamheden die u wilt gaan doen of laten uitvoeren. Bijvoorbeeld over de omvang van het gebouw of verbouwing, met welke materialen en kleuren u gaat werken, of welke bedrijven bepaalde werkzaamheden voor u gaan uitvoeren. Daarnaast moeten ter verduidelijking van uw aanvraag bijlagen worden toegevoegd, bijvoorbeeld tekeningen van de architect of de constructeur.
Welke dit precies zijn kunt u vinden op de site van het Omgevingsloket.

Wie kan mij helpen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning?

Op Omgevingsloket online staan handige links en kunt u terecht voor een aantal veel gestelde vragen. Maar mocht u twijfelen of voor uw activiteit een omgevingsvergunning nodig is, of heeft u directe hulp nodig bij het invullen van uw aanvraag, dan staat BOUWRECHT ADVOCAAT voor u klaar. Onze juristen kunnen u mogelijk van dienst zijn bij het verkrijgen van de omgevingsvergunning die voor uw (ver)bouwactiviteit noodzakelijk is.

Hoe lang duurt duurt de beslissing over de aanvraag van een omgevingsvergunning?

Uitgangspunt is de reguliere procedure waarbij de gemeente binnen 8 weken moet beslissen. In afwijking daarvan kan de gemeente ook kiezen voor een uitgebreide procedure bijvoorbeeld wanneer sprake is van een aanpassing aan een monument of sprake is van een grote inbreuk op het milieu. De beslistermijn van de uitgebreide procedure is 26 weken.
Maar let op. De gemeente kan deze termijnen eventueel nog eens met 6 weken verlengen, bijvoorbeeld als het gaat om een zeer ingewikkeld of omstreden onderwerp.
De procedure duurt dan maximaal 14 of 32 weken. Dit is exclusief mogelijke opschortingen.

omgevingsvergunning bouwvergunning

Hoe maak ik bezwaar tegen een (geweigerde) omgevingsvergunning?

Nadat de vergunning is geweigerd of is verleend kunt u zo mogelijk binnen 6 weken hiertegen bezwaar maken. Na die 6 weken kunt u alleen nog beroep instellen bij de rechtbank. Ook hier kan BOUWRECHT ADVOCAAT desgewenst ondersteuning verlenen.

Wat kost een omgevingsvergunning?

Voor een omgevingsvergunning moet zogeheten leges worden betaald.
De hoogte van de leges verschilt per gemeente en hangt af van het soort werkzaamheid.
Een omgevingsvergunning voor sloopactiviteiten bijvoorbeeld in de gemeente Amsterdam kost €225 (tarief 2017). Voor bouwwerkzaamheden betaalt u gemiddeld circa 5% van de aanneemsom, maar sommige gemeenten vragen aanzienlijk meer.
Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie.

Vraag rechtshulp

Heeft u juridische ondersteuning nodig bij kwesties betreffende bouw en omgevingsvergunningen, bel ( 020 - 6890 863 ) of mail dan onze specialisten, wij zijn u graag van dienst.