top klein

Huurrecht Advocaat

huurrecht advocaat

 

Advocaat voor huurzaken

In veel bouwzaken hebben aannemers te maken met eigenaren van woningen.  Maar ook huurders of verhuurders kunnen te maken krijgen met bouwzaken. Denk daarbij aan buren die verbouwen, of een geschil tussen huurder en verhuurder over een renovatie. Omdat het huurrecht en het bouwrecht elkaar kunnen overlappen, kunt u bij ons ook terecht voor een huurrecht advocaat.

Wat kan de huurrecht advocaat voor u doen?

Onze huurrecht advocaten hebben veel ervaring ( meer dan 20 jaar! ) met huurzaken. Wij kunnen u helpen ter zake van huurgeschillen over bedrijfsruimte en woonruimte.

Huurrecht woonruimte

Het huurecht voor woonruimte wijkt sterk af van het huurrecht voor bedrijfsruimte. Voor woonruimte heeft de wetgever veel dwingende regels opgesteld waarvan vaak niet afgeweken kan worden in een huurcontract. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de regels rond huurbescherming en huurprijzen. Onze huurrecht advocaten kennen die regels en kunnen u dan ook goed helpen bij elk huurgeschil, zoals:

  • huuropzegging;
  • renovatie
  • huurprijs
  • huurachterstand
  • onderhuur
  • opstellen huurcontracten 

Bedrijfsruimte huur

Bij het huren van kantoorruimte kunnen huurders en verhuurders veel zelf afspeken betreffende de tussen hen geldende huurregels. Er gelden namelijk weinig dwingend rechtelijke regels. Die laatste regels gelden wél in meerdere mate bij de huur van winkelruimte en andere 'middenstandsbedrijfsruimte', zoals horeca.' Wij kunnen u helpen bij alle huurrechtgeschillen, waaronder:

De advocaat huurrecht voor uw huurbelang!

Of u nu huurder of verhuurder bent, u dient te krijgen waar u recht op heeft. Onze gespecialiseerde huurrecht advocaten bewaken en realiseren uw belangen. Dus heeft u een huurvraag of huurgeschil?, bel 020 - 6890 863 of mail naar onze huurspecialisten. Bent u ondernemer?, kijk dan ook op: advocaat ondernemers , op arbeidsadvocaat of op ontslag advocaat voor ontslagzaken

 Wij werken voor huurders en verhuurders in Amsterdam, Rotterdam en heel Nederland.