top klein

Veel opleveringsgebreken bij nieuwbouw huis

Aantal gebreken nieuwbouw woning blijft hoog

Veel nieuwbouw huizen worden opgeleverd met (te) veel gebreken. Dat was al enige tijd zo, maar ook In 2018.

Gemiddeld 21 gebreken per huis

Bouwkundig adviseurs van de Vereniging Eigen Huis hebben tijdens keuringen in 2018 gemiddeld 21 gebreken per opgeleverd nieuwbouw huis geconstateerd. Dat is evenveel als in 2017 toen ook al een piek in het aantal gebreken was te constateren.

Oorzaak vele gebreken

Er is de laatste 2 jaren veel extra gebouwd. De woningnood is hoog en de crises in de bouw is voorbij. Aannemers hebben daardoor veel opdrachten en weinig tijd om een huis te bouwen. Bovendien is er volop werk in de bouw en daarmee een schaarste aan goede bouwvakkers. In verband met het tekort aan personeel worden buitenlandse bouwvakkers aangetrokken met wie het lastig communiceren is. Deze mix van factoren leidt tot gehaaster en onzorgvuldiger werken en dus tot gebreken.

Veelvoorkomende gebreken

Wat zijn de meest voorkomende gebreken bij oplevering van een nieuwbouw huis? Hieronder vaak voorkomende gebreken:

  • Slecht schilderwerk
  • Krassen in ramen
  • Verkeerd afgesteld hang- en sluitwerk
  • Gebreken in keuken ( bijv. verkeerde maten, ontbreken stopcontacten )
  • Gebreken in sanitair ( bijv. verkeerde kranen ).
  • Tegelwerk (verkeerde of loszittende tegels) 
  • Slecht kitwerk
  • Fouten in installaties ( elektra, ventilatiesysteem, etc.)
  • Muren en plafonds ( niet vlak genoeg of beschadigd)
  • Stopcontacten op verkeerde plek

Voorkom problemen

Hoewel je als opdrachtgever niet alle gebreken kan voorkomen, kan het aantal gebreken worden beperkt door heldere afspraken met de aannemer te maken bij het aangaan van de koop-/aannemingsovereenkomst, het werk regelmatig te controleren tijdens de bouw en een vooroplevering te plannen. Dat laatste is een keuring, ongeveer 2 weken voorafgaande aan de definitieve oplevering, om de gebreken in kaart te brengen die dan nog voor de officiële oplevering kunnen worden verholpen.
Let op: gebreken die bij de vooroplevering over het hoofd worden gezien, kunnen nog bij de echte oplevering worden genoteerd.

Aansprakelijkheid bij gebreken

Gebreken ontdekt bij de oplevering dient de aannemer te herstellen. Maar ook voor gebreken ontdekt ná de oplevering kan de aannemer aansprakelijk zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor gebreken die blijken in de onderhoudsperiode van zes maanden die in veel contracten is geregeld en voor aansprakelijkheid voor verborgen gebreken ( tot vijf jaar of zelfs 20 jaar na de onderhoudsperiode afhankelijk van de ernst van het verborgen gebrek).
Heeft u als opdrachtgever (koper) of als aannemer te maken met (verborgen) gebreken en u wilt rechtshulp bij uw zaak?, bel 020 – 6890 863 of mail dan onze gespecialiseerde advocaten en juristen.

Te laat opleveren huis

Ook het te laat opleveren van uw huis door uw aannemer is erg vervelend. Als u dit overkomt is het zaak uw aannemer in gebreke te stellen en boetes te claimen. Bestel daarvoor onze modelbrief te laat opleveren huis.

gebrek huis