top klein

Conflict met aannemer

U laat een verbouwing of bouwwerk uitvoeren, maar het gaat niet goed. De aannemer begint niet op tijd, doet er te lang over, voert het werk slecht uit,  berekent te veel geld of gaat failliet. Kortom, doffe ellende.  Wie kan u dan helpen?

Gespecialiseerde bouwrecht advocaat

De belangen bij een verbouwing of bouwproces zijn vaak groot en er kan veel misgaan. Het bouwrecht is bovendien complex. Er zijn veel regels die je moet kennen, zoals de wettelijke regels, regels van diverse contract typen en de regels over procederen bij de rechter of de bouwarbiter.

Onze bouwrecht advocaten kunnen u helpen bij al uw conflicten met uw aannemer. Wij zijn gespecialiseerd in bouwzaken en kennen de juridische regels. Wij zullen ons graag voor u inzetten om uw geschil met uw aannemer goed op te lossen. Hieronder leest u waarmee wij u o.a. kunnen helpen.

Waterdicht contract

Het is van belang dat u een goed contract op regiebasis of vaste aanneemsom aangaat bij een verbouwing. De afspraken ( prijzen, levertijd, verantwoordelijkheden, enz.) dienen goed 'zwart op wit' op papier te worden gesteld.  Wij weten wat daarbij voor u als opdrachtgever van belang is en kunnen waterdichte contracten maken die in uw voordeel zijn.

Levertijd

Als u een opdracht tot verbouwing of een bouwwerk geeft, wilt u uiteraard dat de aannemer het werk op tijd klaar heeft. Niets is zo erg als het moeten wachten op uw huis of verbouwing.  Wat kunt u doen als de aannemer niet op tijd oplevert? Wat zijn uw rechten? Kunt u schade claimen? Bestel onze voorbeeldbrief voor claimen boetes bij te laat opleveren.

Gebreken en slecht uitgevoerd werk

U wilt uiteraard dat de aannemer zijn werk goed uitvoert en het werk geen gebreken heeft.  Helaas komt het nogal eens voor dat verbouwingen slordig worden uitgevoerd of er sprake is van gebreken ( die ook pas na vele jaren aan het licht kunnen komen!). Wat zijn dan uw rechten? Moet u akkoord gaan met oplevering? Mag u de aannemingsovereenkomst ontbinden en door een ander de fouten laten herstellen. heeft u recht op schadevergoeding? en zo ja, welke schade komt daarvoor in aanmerking?

Meerwerk, minderwerk, stelposten

Regelmatig worden onze bouwrecht advocaten benaderd door opdrachtgevers van bouwwerken die een hogere rekening van de aannemer gepresenteerd krijgen dan waarop zij rekenden. Vraag is dan: wordt er wel of niet terecht ‘meerwerk’ in rekening gebracht? Is er wel meerwerk uitgevoerd, en zo ja, heeft de aannemer daar tijdig voor gewaarschuwd?
Anderzijds kan het ook voorkomen dat de aannemer minder heeft uitgevoerd. Is er dan sprake van ‘minder werk’ en heeft u recht op korting op de aanneemsom?

Protesteer tegen een te hoge rekening!

Brengt uw aannemer u een te hoog bedrag in rekening? Protesteer dan tijdig en op de juiste wijze. U kunt hiervoor onze voorbeeld brief bestellen door te klikken op: protest rekening aannemer.

Hoe zit het met stelposten?

Voor meer informatie over stelposten kijkt u op onze webpagina:  stelpost

Modelbrief aansprakelijk stellen aannemer

Als uw aannemer niet goed presteert is het versturen van een aangetekende brief met een in gebreke stelling een eerste vereiste. U versterkt en reserveert daarmee uw rechten. Bovendien zal de aannemer een goede juridische brief extra serieus nemen, zodat een oplossing zonder rechter eerder tot stand komt.

U kunt een juridisch correcte voorbeeldbrief bij ons bestellen door te klikken op: voorbeeldbrief aannemer in gebreke stellen

Vraag rechtshulp aan onze bouwrecht specialisten

Heeft u een conflict met uw aannemer en komt u daar zelf niet uit, schakel dan onze bouwrecht advocaten of bouw mediator in. Wij hebben veel ervaring en kunnen u snel van dienst zijn tegen een gunstig tarief. bel: 020 - 6890 863 of mail.

conclict aannemer