top klein

Bouw mediator

 

Bouwconflicten en mediation

In Nederland wordt veel gebouwd en verbouwd. Vaak gaat dat goed. Maar helaas lang niet altijd. Er is dan snel sprake van een geschil, bijvoorbeeld over:

 • bouwschade ontstaan door een verbouwing bij de buren of heiwerkzaamheden;
 • is het werk wel of niet op tijd opgeleverd?
 • geschillen over meer- en minderwerk;
 • is het werk goed en deugdelijk uitgevoerd?
 • moet opdrachtgever nog betalen?
 • moet aannemer het werk nog herstellen?
 • kan de aanneemovereenkomst ontbonden worden?
 • hoe zit het met stelposten?
 • heeft opdrachtgever recht op vertragingsschade?
 • is er sprake van verborgen gebreken?
 • hoe zit het met de garanties op het uitgevoerde werk?

Conflicten vertragen het bouwproces en kunnen veel frustraties en hoge kosten met zich mee brengen. Tijdig in schakelen van een bouw mediator kan dit voorkomen.

Wat zijn de voordelen van mediation?

De bovengeschetste situaties komen maar al te vaak voor en zijn niet altijd eenvoudig op te lossen. Een procedure bij de rechter of bouwarbitrage kost veel tijd en geld. Het inschakelen van een bouw mediator is dan meestal een betere oplossing.

Mediation zorgt er voor dat partijen snel aan de mediationtafel komen waardoor het geschil sneller en met minder kosten kan worden opgelost. Bovendien hoeft dan de voortgang van de bouw niet in gevaar te komen. Ook kan door mediation – bij bouwen door de buren – de burenrelatie worden behouden.

Bijkomend voordeel van mediation is dat u geen juridische kennis van zaken hoeft te hebben, of een advocaat of jurist hoeft in te schakelen ter behartiging van uw belangen.

Hoe werkt mediation?

Allereerst vindt er een intakegesprek plaats tussen een ervaren bouwmediator en de afzonderlijke partijen. Zo kan worden achterhaald wat de belangen zijn van betrokken partijen en waar de eventuele gevoeligheden liggen.
Hierna wordt een MfN-mediationovereenkomst aan partijen toegestuurd en deze zal in het eerste gesprek worden getekend. In de MfN-mediationovereenkomst is onder meer de geheimhouding en de vrijwilligheid van de mediation geregeld. Vervolgens zullen de mediationgesprekken plaatsvinden waarin partijen hun kant van het verhaal toelichten. De mediator zal partijen begeleiden om meer begrip voor elkaar te krijgen en te zoeken naar oplossingsrichtingen voor het ontstane bouwconflict. Als vervolgens afspraken worden gemaakt over de oplossing van het geschil, zal de mediator de afspraken schriftelijk vastleggen, zodat voor partijen duidelijk is wat er is afgesproken.
Kenmerkend voor mediation is dat partijen zelf hun belangentegenstelling door onderhandelen weten te overbruggen en er gezamenlijk proberen uit te komen.

Geen verliezers
Bij mediation streven partijen naar een oplossing die acceptabel en werkzaam is. Er is - in tegenstelling tot een juridische procedure - geen sprake van een winnaar en een verliezer. Beide partijen bereiken onder leiding van de neutrale mediator samen een voor elk bevredigende oplossing. 

Conclusie:

Bouw mediation is vaak de beste route om geschillen in het bouwproces op te lossen. Het werkt de-escalerend , leidt tot snel resultaat en voorkomt hoge juridische kosten.

Bouw mediator nodig?

Heeft u als opdrachtgever, aannemer, of andere belanghebbende in een bouwproces een mediator nodig bel ( 020 6890 863 ) of mail ons. Wij kunnen u voorzien van een kundige gecertificeerde Mfn bouw mediator.

 

mediation bouw