top klein

Aansprakelijk stellen aannemer met voorbeeldbrief

 

U bent opdrachtgever van een bouwwerk, maar uw aannemer presteert niet goed. Wat kunt u dan doen? Hoe zorgt u dat uw aannemer alsnog presteert of uw schade vergoedt? Lees hieronder meer, en bestel onze voorbeeldbrief ingebreke stelling aannemer.

Wanneer presteert uw aannemer niet goed?

In de aannemingsovereenkomst wordt afgesproken welke prestaties uw aannemer dient te leveren tegen welke prijs. Veelal worden de afspraken vastgelegd in een contract. Maar niet in alle gevallen zal sprake zijn van een (uitgebreid) schriftelijk contract. Een aannemingsovereenkomst kan ook tot stand komen naar aanleiding van het uitbrengen van een offerte van de aannemer en een akkoord verklaring van de opdrachtgever. 

In de offerte of het aannemingscontract wordt (vaak) bepaald welk werk de aannemer dient uit te voeren, welke materialen hij dient te gebruiken en binnen hoeveel tijd het werk gereed dient te zijn. Op al deze punten zou het 'mis' kunnen gaan doordat uw aannemer de toezegde prestaties niet nakomt. Zo kan er sprake zijn van een ondeugdelijke uitvoering van het werk, verkeerd materiaal gebruik en niet tijdige oplevering. Uw aannemer 'schiet dan tekort', er is sprake van 'wanprestatie'.  Wat kunt en moet u dan doen?

In gebreke stelling aannemer, mogelijkheid tot herstel

U wilt natuurlijk dat uw aannemer wel goed en tijdig presteert. Het is dan ook van belang dat u uw aannemer snel informeert als hij geen goed werk levert of termijnen dreigt te overschrijden. In ieder geval moet u bij oplevering van het werk de gebreken benoemen en laten noteren om verval van rechten te voorkomen.

Als uw aannemer slecht presteert dient u hem altijd een redelijke termijn te geven om alsnog goed te presteren cq. zijn fouten te herstellen. Hoe lang die termijn moet zijn hangt af van hoeveel tijd het redelijkerwijs vergt om alsnog goed te kunnen presteren. Het is zeer aan te raden een aangetekende brief aan uw aannemer te sturen waarin u aangeeft op welke punten hij niet goed heeft gepresteerd en waarbij u hem een uiterste termijn gunt om alsnog goed te presteren. Een dergelijke brief heet een in gebreke stelling

Juridische noodzaak in gebreke stelling

Het aan uw aannemer gunnen van een laatste mogelijkheid om alsnog binnen een redelijke termijn goed te presteren is juridisch gezien noodzakelijk. Pas na een dergelijke in gebreke stelling kunt u de aannemingsovereenkomst ontbinden en uw schade bij de aannemer vorderen. Denk bij schade bijvoorbeeld aan de kosten gemoeid met het inschakelen van een andere aannemer die het slechte werk van uw 1e aannemer herstelt.

Bestel voorbeeld in gebreke stelling aannemer

Het is van groot belang dat u uw aannemer op de juiste wijze aansprakelijk stelt als hij niet goed presteert. Onze bouwrecht-advocaten hebben daarom voor u een voorbeeld brief in gebreke stelling opgesteld die u kunt bestellen door te klikken op voorbeeldbrief aansprakelijk stellen aannemer.

Als u een op maat gemaakte brief door onze specialisten wilt laten opstellen, of verdere rechtshulp nodig heeft, kunt u ons altijd bellen                                     ( 020 - 6890 863 ) of mailen.

Rechtshulp bij conflicten met aannemer

Heeft u een conflict met uw aannemer? schakel dan zo snel mogelijk onze gespecialiseerde bouwrecht advocaten in.  Samen brengen wij uw zaak tot een goed einde. 

aansprakelijk stellen aannemer voorbeeld brief